top of page

HÅLLBAR ÅTERVINNING

Vår verksamhet vill förbättra och modernisera slutprocessen i cykelrensning och återvinning av cyklar.

En cykel hanteras på landets återvinningscentraler som metallåtervinning. Det kräver stora energiresurser och komplicerade processer för att separera och uppnå rent metalliskt material.

Vårt återbrukssystem "räddar" först och främst cyklarna från att förfalla men också från att genomgå en onödig och enormt energikrävande återvinningsprocess. En process som innebär slutet för cykeln som produkt. Istället cirkulerar vi tillbaka den i kretsloppet som begagnade cyklar. På så sätt behöver man inte återvinna cykeln som metallåtervinning utan endast reparera och hitta en ny ägare för att få den i återbruk.

Att separera varje enskilt material från cykeln via återvinning ger tillverkare billigare råvaror på bekostnad av miljön och tar ingen som helst hänsyn till cykeln som produkt. Eftersom återvinningsprocessen huvudsakligen fokuserar på metallen kräver detta en mycket energiintensiv process och sänker värdet på cykeln som helhet. Material som tillsammans skulle vara mer värda i form av en fungerande cykel än kilopriset.

Vi vill behålla cykeln intakt som produkt på enklast, miljövänliga sätt och samtidigt kunna utmana marknaden att göra detsamma. För att slippa en mycket energikrävande och dyr metallåtervinningsprocess så utförs en jämförelsevis mycket enkel och energisnål reparation där så mycket som möjligt av cykelns originaldelar behålls för att åter få den att fungera igen. Även om vissa fina exemplar av vintagecyklar kan renoveras mer grundligt än en cykel av sämre kvalitet så gör vi inga lyxrenoveringar enbart av estetiska skäl. Vi byter bara ut det som behövs och slösar inga resurser på att driva upp priset i onödan med bruksmaterial eller nya komponenter om de som redan sitter monterade fungerar väl och är i gott skick. Det skulle inte bara driva upp åtgången av råvaror och naturresurser i onödan utan även försvåra både reparationen och försäljningen. De flesta trasiga komponenter går dessutom att reparera istället för att helt sonika bytas ut. Metall kan böjas tillbaka och rost kan enkelt poleras bort och så vidare.

ÅTERBRUK ISTÄLLET FÖR ÅTERVINNING

Vi lägger endast ner små mängder material på att reparera en cykel så som tex. nya bromsbelägg, vajrar, plasthöljen och kedjor etc. Reparation i jämförelse med återvinning är inte bara långt överlägsen avseende energiåtgång. Försäljning av varje cykel genererar dessutom mångdubbla skatteintäkter och skapar nya arbetstillfällen på marknaden tack vare att man behåller värdet på varje cykel utan större kostnad. Skillnaden är helt enkelt att vi höjer värdet på cykeln när den repareras till skillnad från återvinning som sänker värdet på cykeln då det är 2 vitt skilda saker att jämföra energivinst vid ståltillverkning genom återvinning än återbruk av cyklar jämfört med återvinning, ståltillverkning och nytillverkning av cyklar

bottom of page